Uchwała nr 12/R/17 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wniosku o nadanie Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 12/R/17

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie wniosku o nadanie Medalu Honorowego

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu nadawania Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” (stanowiącego załącznik do uchwały nr 24/14 XIII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 27 czerwca 2014 r.) oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nadanie Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Panu mgr inż. Ryszardowi Dobrowolskiemu

nr członkowski PDL/BO/0271/01

Pan Ryszard Dobrowolski kierował pracami Zespołu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa w województwie podlaskim, a po powstaniu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa był jej Przewodniczącym w I i II kadencji oraz I Wiceprzewodniczącym w III kadencji. Od 11 lat aktywnie wspiera prace Rady Programowej Biuletynu Podlaskiej OIIB pełniąc funkcję jej Przewodniczącego.

Od chwili powstania PIIB jest zarówno delegatem na wszystkie zjazdy krajowe, jak i członkiem Krajowej Rady. W latach 2010-2014 piastował funkcję sekretarza Krajowej Rady PIIB.

Od 1963 r. działa w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W latach 1987‑1990 był członkiem Zarządu Głównego, w okresie 1990-1993 Przewodniczącym Oddziału PZITB w Białymstoku, w latach 1999-2005 Wiceprzewodniczącym Oddziału.

Pan Ryszard Dobrowolski może się pochwalić bogatym dorobkiem zawodowym, zdobywanym po ukończeniu w 1962 r. studiów na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat umiejętnie łączy swoją pracę z aktywnością społeczną.

Mając na względzie nieoceniony wkład pana Dobrowolskiego w  wypracowywanie sposobu wykonywania funkcji publicznych przez przedstawicieli naszego samorządu oraz nieustanne zaangażowanie w rozwój budownictwa i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, postanowiono jak na wstępie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:981