Uchwała nr 13/R/19 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie korekty budżetu na 2019 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 13/R/19

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie korekty budżetu na 2019 rok

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 4 pkt 5 i § 14 ust. 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

§ 1

Wprowadza się korektę budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Rady POIIB
  Wojciech Kamiński                                                                    ……………………………
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
  Andrzej Falkowski                                                                     ……………………………
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
  Waldemar Jasielczuk                                                                  ……………………………
 4. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
  Grażyna Sykała                                                                           ……………………………
 5. Sekretarz Rady POIIB
  Robert Dryl                                                                                 ……………………………
 6. Skarbnik Rady POIIB
  Krzysztof Ciuńczyk                                                                    ……………………………
 7. Członek Prezydium Rady POIIB
  Lucyna Huryn                                                                             ……………………………
 8. Członek Prezydium Rady POIIB
  Mariusz Kłokowski                                                                    ……………………………
 9. Członek Prezydium Rady POIIB
  Sylwia Kozłowska-Kaliś                                                            ……………………………
 10. Członek Rady POIIB
  Jerzy Bukowski                                                                          ……………………………
 11. Członek Rady POIIB
  Piotr Głębocki                                                                             ……………………………
 12. Członek Rady POIIB
  Sławomir Klimko                                                                                   ……………………………
 13. Członek Rady POIIB
  Małgorzata Micał                                                                        ……………………………
 14. Członek Rady POIIB
  Grażyna Siemiończyk                                                                 ……………………………
 15. Członek Rady POIIB
  Ryszard Sztuka                                                                           ……………………………
 16. Członek Rady POIIB
  Agnieszka Żero                                                                          ……………………………

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1037