Zarządzenie nr 9/2021 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wpisu na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby In

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2021

Zarządzenie nr 9/2021

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie wpisu na listę egzaminatorów

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w kadencji obejmującej lata 2018-2022

Na podstawie ust. 11 oraz ust. 12 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 8 do ,,Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych”, przyjętego uchwałą nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§1

Wpisuję na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2018-2022:

  1. Radosława Stadnickiego-Kolendo – magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń o nr ewidencyjnym DTT-TU/02301/02/U, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji dnia 26 marca 2002 r., rekomendowanego przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-09-08
Data publikacji:2021-09-08
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:607