Zarządzenie nr 14/2021 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminu przyjmowania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosenn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2021

Zarządzenie nr 14/2021

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia terminu przyjmowania wniosków

o nadanie uprawnień budowlanych

w sesji wiosennej 2022 r.

 

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych (przyjętego uchwałą Nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dnia 16 października 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§1

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje wnioski:

  1. o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2022 r. w terminie od 10 do 31 stycznia 2022 r.
  2. o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2022 r. w terminie od 10 stycznia do 28 lutego 2022 r.

§2

Informację o terminach przyjmowania wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-12-15
Data publikacji:2021-12-15
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:495