Uchwała nr 22/OR/21 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie korekty budżetu na 2021 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2021

Uchwała nr 22/OR/21

Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie korekty budżetu na 2021 rok

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 4 pkt 5 i § 14 ust. 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, os. zm. XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwała nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.), Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

§1

Wprowadza się korektę budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Rady POIIB Wojciech Kamiński
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB Andrzej Falkowski
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB Waldemar Jasielczuk
 4. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB Grażyna Sykała
 5. Sekretarz Rady POIIB Robert Dryl
 6. Skarbnik Rady POIIB Krzysztof Ciuńczyk
 7. Członek Prezydium Rady POIIB Lucyna Huryn
 8. Członek Prezydium Rady POIIB Mariusz Kłokowski
 9. Członek Prezydium Rady POIIB Sylwia Kozłowska-Kaliś
 10. Członek Rady POIIB Jerzy Bukowski
 11. Członek Rady POIIB Piotr Głębocki
 12. Członek Rady POIIB Sławomir Klimko
 13. Członek Rady POIIB Małgorzata Micał
 14. Członek Rady POIIB Grażyna Siemiończyk
 15. Członek Rady POIIB Ryszard Sztuka
 16. Członek Rady POIIB Agnieszka Żero

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-12-17
Data publikacji:2021-12-17
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:570