Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały III Zjazdu POIIB

Uchwała nr 10 III Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie potwierdzenia wyboru Delegatów na Zjazd Krajowy

2020-08-06

Uchwała nr 9 III Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2004 r.

2020-08-06

Uchwała Nr 8 III Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2003

2020-08-06

Uchwała Nr 7 III Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała Nr 6 III Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała Nr 5 III Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1677