Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały VI Zjazdu POIIB

Uchwała Nr 11 VI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2007 r. - uchwała końcowa

2020-08-06

Uchwała Nr 10 VI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na VI Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała nr 9 VI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2007

2020-08-06

Uchwała Nr 8 VI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała Nr 7 VI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2006

2020-08-06

Uchwała Nr 6 VI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1616