Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały IV Zjazdu POIIB

Uchwała Nr 10 IV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na IV Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała nr 9 IV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2005 r.

2020-08-06

Uchwała Nr 8 IV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie siedziby Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała Nr 7 IV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2004

2020-08-06

Uchwała Nr 6 IV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała Nr 5 IV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1646