Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały V Zjazdu POIIB

Uchwała Nr 10 V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 08 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na V Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała nr 9 V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 08 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2006

2020-08-06

Uchwała Nr 8 V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 08 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2005

2020-08-06

Uchwała Nr 7 V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 08 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała Nr 6 V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 08 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała Nr 5 V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 08 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1664