Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady POIIB - 2012

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2012

2020-08-07

Uchwała nr 5/R/12 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Instrukcji dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-11

Uchwała nr 4/R/12 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2013

2020-08-11

Uchwała nr 3/R/12 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń, przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełni

2020-08-11

Uchwała nr 2/R/12 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie korekty budżetu na 2012 rok

2020-08-11

Uchwała nr 1/R/12 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 września 2012 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-11

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1365